Inzile kommer redan under fjärde kvartalet i år kunna nå en produktionstakt om 1000 fordon per år. Detta förutsätter att erforderligt material och komponenter finns i lager. Enligt bolagets ursprungliga planer skulle denna produktionstakt nås först till år 2022.

– Vår tillfälliga komponentbrist är frustrerande men det positiva är att vår produktion redan nu klarar att tillverka i 1000-takt per år, under förutsättning att material och komponenter finns hemma. Glädjande är att de kunder som fått leverans av våra fordon är mycket positiva till de möjligheter fordonet ger, d.v.s. konceptet fungerar väl, kommenterar Inziles VD Ragnar Åhgren.

 – Vi är lyhörda för synpunkter från våra kunder och har fått förslag på förbättringar som ökar fordonets prestanda. På grund av de försenade komponentleveranserna från underleverantörer har vi för avsikt att utifrån kundönskemål ta tillfället i akt att införa en del modifieringar, avslutar Ragnar Åhgren.

Inzile Pro4 är en eldriven lätt lastbil som har utvecklats i syfte att skapa förutsättningar för smarta och fossilfria städer. Elektriska arbetsfordon (EUV) är ett nischsegment inom fordonsindustrin som väntas växa snabbt de kommande åren. Bland kundgrupperna märks fastighetsbolag, transportföretag, kommuner och parkförvaltningar samt e-handlare som vill eliminera utsläppen i städerna.

 

För ytterligare information:

Peter Wergens, CFO, peter.wergens@inzile.com, 073 325 75 04