Inzile AB och Robert Bosch AB har ingått ett samarbetsavtal som omfattar service av Inziles eldrivna arbets- och transportfordon på den svenska marknaden.

Inzile får genom samarbetsavtalet med Bosch tillgång till ett stort nätverk av serviceverkstäder, Bosch Car Service som kommer tillhandahålla service för Inziles arbets- och transportfordon, i första steget den lätta lastbilen Pro4.

Bosch Car Service kommer även kunna fungera som leveranspunkter för nya fordon till Inziles kunder.

– Samarbetsavtalet med Bosch blir en viktig grundsten i vår affärsmodell. Tillsammans med vår nya rikstäckande servicepartner kommer vi kunna erbjuda våra kunder ett förstklassigt omhändertagande i Sverige säger Ragnar Åhgren, VD för Inzile.

Med Bosch storlek, kompetens och inflytande inom den internationella fordonsindustrin får Inzile en partner som ger företaget förutsättning att etablera sig som långsiktig leverantör inom segmentet EUV (Electric Utility Vehicle).

– Vi ser en stor potential i samarbetet och avtalet förstärker vår position som ett ledande servicekoncept för bilbranschen. Fordonsindustrin genomgår just nu en stor transformation där ökade samhällskrav såväl som bilbranschens egna förväntningar på ett hållbart samhälle ökar kraftigt. Bosch har både styrka och kompetens att vara en stark aktör även i framtiden, säger Lars Dahlin, Concept Manager på Bosch Car Service.

Inzile Pro4 är en eldriven lätt lastbil som har utvecklats i syfte att skapa förutsättningar för smarta och fossilfria städer. Elektriska arbetsfordon (EUV) är en nischmarknad inom fordonsindustrin som väntas växa snabbt de kommande åren. Bland kundgrupperna märks fastighetsbolag, transportföretag och e-handlare som vill eliminera utsläppen i städerna, samt kommuner och parkförvaltningar.

För ytterligare information:

Ragnar Åhgren, VD, ragnar.ahgren@inzile.com, 073 356 89 89