Inzile kommer leverera ytterligare två fordon till Picsmart inom det ramavtal som tecknades i december 2019. Picsmart har under 2020 utvärderat den första ellastbilen från Inzile i sin verksamhet, vilket lett till den kompletterande ordern. Det första av de två fordonen levererades igår.

Picsmarts affärsidé är att återlansera den lokala lanthandeln. För detta har Picsmart tagit fram en teknisk plattform som förenklar processen för både kunderna och de lokala handlarna. En hörnsten i företagets affärsidé är att leveranserna sker fossilfritt och att fordonen som används för detta är eldrivna.

– Det känns viktigt att tillsammans med Inziles elfordon få möjligheten att vara det företag som tar lead i miljöfrågan kopplat till framförallt last mile inom daglig matvaruhandel. Inziles fordon har visat sig passa våra syften mycket bra och vi har därför beställt ytterligare två av samma modell, säger Christopher Heybroek, VD på Picsmart.

Inziles eldrivna lastbil Pro4 lämpar sig mycket väl för Picsmarts verksamhet och stärker konceptet med sitt unika utseende. Picsmart tecknade därför i december 2019 ett ramavtal med Inzile som avser leverans av totalt 10-28 fordon. I nästa fas, som nu inleds, kommer Picsmart lansera Inziles fordon i ett antal städer i Sverige där verksamheten etableras.

– Det är mycket positivt att Picsmart är nöjda med den första ellastbilen som vi levererade i juni detta år. Vi ser fram emot att våra elfordon blir en del av Picsmarts lansering i fler städer i Sverige, säger Klas Åhgren, sälj- och marknadschef på Inzile.

Inzile Pro4 är en eldriven lätt lastbil som har utvecklats i syfte att skapa förutsättningar för smarta och fossilfria städer. Elektriska arbetsfordon (EUV) är ett nischsegment inom fordonsindustrin som väntas växa snabbt de kommande åren. Bland kundgrupperna märks fastighetsbolag, transportföretag, kommuner och parkförvaltningar samt e-handlare som vill eliminera utsläppen i städerna.

För ytterligare information:

Peter Wergens, CFO, peter.wergens@inzile.com, 073 325 75 04