Inzile levererar en serietillverkad ellastbil till Stockholmskommunen Sundbyberg. Detta är Inziles första leverans till en kommun och därmed offentlig sektor som är ett nytt segment för bolaget.

Sundbybergs stad har höga ambitioner vad gäller att sköta staden på ett så effektivt och miljömedvetet sätt som möjligt. Ett led i denna strävan är att reducera stadens utsläppsnivåer.

– Det känns mycket tillfredsställande att nu leverera vår första ellastbil till Sundbybergs stad och därmed komma in i offentlig sektor som är ett attraktivt och stort kundsegment för Inzile, säger Ragnar Åhgren, VD på Inzile. 

– Vi är dessutom väldigt nöjda med att introducera vårt elfordon med tippflak på marknaden, vilket var exakt den tekniska lösning som Sundbyberg efterfrågade, fortsätter Ragnar Åhgren. 

Inzile Pro4 är en eldriven lätt lastbil som har utvecklats i syfte att skapa förutsättningar för smarta och fossilfria städer. Elektriska arbetsfordon (EUV) är en nischmarknad inom fordonsindustrin som väntas växa snabbt de kommande åren. Bland kundgrupperna märks fastighetsbolag, transportföretag, kommuner och parkförvaltningar samt e-handlare som vill eliminera utsläppen i städerna. 

För ytterligare information:

Peter Wergens, CFO Inzile, peter.wergens@inzile.com, 0733-25 75 04