Inzile levererar idag en av de första serietillverkade eldrivna lastbilarna av modellen Pro4 till Picsmart enligt det ramavtal som tecknades i december 2019. 

Ellastbilen kommer inledningsvis att användas i Stockholm, men målet är att finnas i fler städer i Sverige före årets slut. Inzile och Picsmart har tillsammans arbetat fram en unik skräddarsydd skåplösning på Inziles chassi, vilken förenklar varuhanteringen från den lokala butiken och maximerar nyttjandegraden för lätta hemleveranser.

– Vi är oerhört nöjda med samarbetet med Picsmart och stolta över den lösning vi tillsammans arbetat fram, säger Klas Åhgren, sälj- och marknadschef på Inzile. Vi ser fram emot att följa Picsmarts fortsatta utveckling och expansion, avslutar Klas Åhgren. 

Picsmarts affärsidé är att återlansera den lokala lanthandeln och har för detta utvecklat en teknisk plattform som förenklar processen för såväl kunder som för de lokala handlarna. Fossilfria leveranser med eldrivna fordon är en hörnsten i företagets affärsidé. 

– Samtliga Picsmarts fordon, oavsett om det är cyklar eller lastbilar, ska vara utsläppsfria. Inziles ellastbilar passar därför våra behov perfekt och tillsammans arbetar vi för rena städer som inte påverkar klimatet och stadsmiljön, säger Picsmarts VD och grundare Christopher Heybroek.

Inzile Pro4 är en eldriven lätt lastbil som har utvecklats i syfte att skapa förutsättningar för smarta och fossilfria städer. Elektriska arbetsfordon (EUV) är en nischmarknad inom fordonsindustrin som väntas växa snabbt de kommande åren. Bland kundgrupperna märks fastighetsbolag, transportföretag och e-handlare som vill eliminera utsläppen i städerna, samt kommuner och parkförvaltningar. 

För ytterligare information:

Peter Wergens, CFO Inzile, peter.wergens@inzile.com, 073 325 75 04