Elfordonsbolaget Inzile har höjt produktionsmålet för 2020 från 260 till 360 fordon, en ökning med 38 %. Den starka efterfrågan på företagets produkter inom samtliga segment på den svenska marknaden indikerar tydligt att Inzile kan sälja mer än den ökade målvolymen. Bolaget har en plan klar för finansiering av det ökade rörelsekapitalbehovet.

Mot bakgrund av det stora intresse som finns på marknaden för Inziles eldrivna transportfordon Pro4 så ökar bolaget takten i den nya fabriken i Västervik. Detta görs genom att ytterligare effektivisera produktionen från och med det tredje kvartalet 2020 och därmed producera 360 fordon, vilket betyder en ökning med 38 %. Efterfrågan från samtliga segment på den svenska marknaden indikerar ett starkt intresse vilket är bakgrunden till ökningen av produktionsmålet.

 – Det är med stor tillfredsställelse som vi ser att vårt nya elfordon Pro4 tagits emot så väl på marknaden. Begränsningen vi ser just nu för vår expansion är helt enkelt kopplad till hur många fordon vi kan leverera till kunderna, säger Inziles VD Ragnar Åhgren. 

Produktionsökningen medför ett ökat behov av rörelsekapital, vilket kräver ytterligare finansiering. Bolaget har arbetat fram en plan för detta i samråd med banker och finansiella rådgivare, vilket har resulterat i en finansiering om 45-50 MSEK via lån samt en riktad nyemission.

– Vi känner oss trygga med denna finansiering som gör att vi löser kapitalbehovet för produktionsökningen, kommenterar Inziles styrelseordförande Johan Svärd. 

Inzile Pro4 är en eldriven lätt lastbil som har utvecklats i syfte att skapa förutsättningar för smarta och fossilfria städer. Elektriska arbetsfordon (EUV) är en nischmarknad inom fordonsindustrin som väntas växa snabbt de kommande åren. Bland kundgrupperna märks fastighetsbolag, transportföretag och e-handlare som vill eliminera utsläppen i städerna, samt kommuner och parkförvaltningar. 

För ytterligare information:

Ragnar Åhgren, VD, ragnar.ahgren@inzile.com, 073 356 89 89

Denna information är sådan som Inzile AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2020 kl. 16.45 CET.