Inzile är en av åtta anbudsgivare som har kvalificerat sig för SKR:s (Sveriges Kommuner och Regioner) ramavtal avseende upphandling av elfordon. Ramavtalet, som är värt upp till 500 miljoner kronor och gäller i fyra år, gör det enklare för kommuner att upphandla eldrivna arbetsfordon.

Allt fler kommuner vill elektrifiera sin fordonsflotta och syftet med ramavtalet är att förenkla processen för att köpa in elektriska arbetsfordon för användning inom till exempel park- och fastighetsförvaltning.

Fordonsmodellen Inzile Pro4 har tagits fram i samråd med kommuner som därmed haft möjlighet att påverka utformningen. Detta kan gynna Inzile som leverantör vid kommande upphandlingar.

– Inziles kvalificering för SKR:s ramavtal visar att vi har en konkurrenskraftig lösning som hjälper kommuner att ställa om till fossilfria transporter och skapa hållbara städer. Vi har sedan tidigare levererat vår eldrivna lastbil till Sundbybergs stad och ser nu fram emot att bygga vidare från den erfarenheten i övriga delar av landet, säger Ragnar Åhgren, VD på Inzile.

Inzile Pro4 är en eldriven lätt lastbil som har utvecklats i syfte att skapa förutsättningar för smarta och fossilfria städer. Elektriska arbetsfordon, EUV, är ett nischsegment inom fordonsindustrin som väntas växa snabbt de kommande åren. Bland kundgrupperna märks fastighetsbolag, transportföretag, kommuner och parkförvaltningar samt e-handlare som vill eliminera utsläppen i städerna.

För ytterligare information:

Ragnar Åhgren, VD, ragnar.ahgren@inzile.com, tel. 073-356 89 89

Peter Wergens, CFO, peter.wergens@inzile.com, tel. 073-325 75 04