Inzile har erhållit en order, till ett värde av 5 MSEK, från spanska Pinero Groups dotterbolag Turiscar, avseende installation av en nyckelfärdig monteringsfabrik, för enskiftsdrift, med en kapacitet på 2 000 fordon per år. Fabriken kommer att montera den nya generationens hotell- och resortfordon för den västindiska marknaden för Inziles och Grupo Pineros samriskföretag, EMOS Caribbean. Ordern kommer att levereras under andra kvartalet 2022 till Dominikanska republiken.

– Vi är mycket nöjda med att ta nästa steg i vårt samarbete med Pinero och dess dotterbolag Turiscar, säger Håkan Örtenholm, arbetande styrelseordförande för Inzile.

– Vi är glada över att gå vidare i vårt samarbete med Inzile för framtidens lösningar för elektrisk mobilitet, kommenterar Ricardo Moreno, VD för Turiscar.

Pinero är en spansk koncern som sedan många år är etablerad inom sektorerna hotell & resort, fastigheter och byggverksamhet. Pinero erbjuder mer än 14 000 hotellrum i Dominikanska republiken, Mexiko, Jamaica och Spanien, inklusive bostadskomplex och golfbanor. 

Turiscar ansvarar för leverans och förvaltning av transportfordon inom Pinerokoncernen. Inzile har tecknat ett avtal med Turiscar och företagen kommer att ha ett nära samarbete. Turiscar levererar inte bara till hotell och resorts som kontrolleras av Pinero utan även till andra hotell och resorts i Västindien.

För ytterligare information:

Måns Sjöstedt, CEO Inzile, mans.sjostedt@inzile.com, +46 70 946 69 05

Peter Wergens, CFO Inzile, peter.wergens@inzile.com, +46 73 325 75 04