Elfordonsföretaget Inzile AB (publ) (“Inzile”) har idag avslutat processen med att ta in 45 MSEK i medelfristig finansiering. Denna finansiering består dels av en kredit från huvudägaren eFashion Championship och dels av ett brygglån från en extern part, båda på marknadsmässiga villkor. Brygglånet kommer att vara tillgängligt den 23 november 2021, medan krediten kommer att vara tillgänglig när Inzile så påkallar den.

Finansieringen kommer att användas för Inziles rörelsekapitalbehov under de kommande sex månaderna. Således kommer Inziles affärsutveckling under denna period kunna fortsätta i högt tempo, med fokus främst på produktutveckling och internationell expansion av försäljningen.

– Vi är mycket nöjda med denna finansieringslösning som gör att vi kan fortsätta vår snabba expansion enligt vår nya strategi och ambitiösa planer, kommenterar Ragnar Åhgren, styrelseordförande för Inzile.

För ytterligare information:

Ragnar Åhgren, styrelseordförande Inzile, ragnar.ahgren@inzile.com, 073 356 89 89

Peter Wergens, CFO Inzile, peter.wergens@inzile.com, 073 325 75 04

Denna information är sådan som Inzile AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 November 2021 kl. 21.30 CET.