NT Maskin AB, med bas i Enköping och Sala, är verksamt i Mälardalen, Dalarna och Värmland. Det är ett entreprenörsdrivet företag med lång erfarenhet av försäljning i grönyte- och entreprenadbranschen.

– Vi ser att vår bransch alltmer efterfrågar arbetsfordon med batteridrift och vi är därför glada att kunna erbjuda våra kunder Inziles svensktillverkade kvalitetsfordon, säger Nina Wisell, VD på NT Maskin. Vi ser fram emot en spännande resa tillsammans med Inzile, tillägger Nina Wisell.

– Inzile glädjer sig åt samarbetet med Nina Wisell och NT Maskin, säger Carsten Jörgensen, Sales Manager på Inzile. Deras långa erfarenhet av produkter för grönytor och entreprenadverksamhet kommer att passa vår strategi att samverka med lokalt starka aktörer mycket väl, avslutar Carsten Jörgensen. 

För ytterligare information:

Carsten Jörgensen, Sales Manager Inzile, carsten.jorgensen@inzile.com, +46 73 370 37 13
Peter Wergens, CFO Inzile, peter.wergens@inzile.com, +46 73 325 75 04