Med förbehåll för godkännande vid extra bolagsstämma i Inzile har eFashion Championship PTE Ltd (“eFC”) lagt en order på Inzile AB (publ) (“Inzile”) som omfattar 96 eldrivna s.k. hypercars för tävlingsbruk. Det totala ordervärdet är 80 MEUR och Inzile tar hand om projektledning av ordern inklusive inköp av leveranskapacitet från QEV Tech, liksom från andra leverantörer. Tävlingsbilarna kommer att tillverkas och levereras inom 12 månader från orderdatumet. Ordern villkoras av att transaktionen mellan Inzile och QEV Holdings är genomförd så att eFC ges möjlighet att förvärva 63% av aktierna i Inzile.

Inzile kommer vid tidpunkten för godkännande av ordern att fakturera eFC 30%, eller MEUR 24, av ordervärdet, efter sex månader fakturerar Inzile ytterligare 40%, eller 32 MEUR, och vid leveransen av fordonen kommer Inzile att fakturera återstående 30%, eller 24 MEUR. Ordern kommer tillföra Inzile en nettomarginal uppgående till 8 MEUR.

Som redan meddelats har Inzile ingått ett villkorat avtal om att förvärva 50% av det spanska företaget QEV Tech Holdings, som i sin tur är delägare i QEV Tech. Avtalet är bland annat föremål för godkännande av Inziles aktieägare vid en extra bolagsstämma samt godkännande av Nasdaq First North Growth Market, på grund av identitetsändring.

I den gemensamma strukturen för elmobilitet kommer försäljning av fordon, tjänster och särskilda kundlösningar att gå igenom Inzile. Detta innebär att Inzile ansvarar för kundrelationer och därför kommer all kundfakturering avseende elmobilitet att utföras av Inzile.

För ytterligare information:

Daniel Wedberg, CEO Inzile, daniel.wedberg@inzile.com, +46 70 285 42 55

Denna information är sådan som Inzile AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juni 2021 kl. 22.45 CET.