Elfordonsförtaget Inzile har tidigare meddelat sitt strategiska beslut att expandera sina försäljningskanaler genom partnerskap med lokalt starka aktörer i Sverige och Norge. Först ut som återförsäljare till Inzile är Västkustbaserade Mera Maskin AB.

Mera Maskin är ett bolag som arbetar med försäljning och service i entreprenadbranschen med inriktning på park, golf och grönyteskötsel. Starka kundsegment är såväl den offentliga sektorn som privata små och större företag. Mera Maskin har som ledord och fokus att hjälpa sina kunder att minska klimatpåverkan.

-Inziles koncept ligger helt rätt i tiden med tanke på alla klimatfrågor vi måste hitta bra lösningar på, säger Fredrik Halldin, försäljningschef på Mera Maskin. Partnerskapet med Inzile förstärker vårt erbjudande. Ett riktigt arbetsfordon med kapacitet som en lätt lastbil öppnar upp för både fler kunder och nya branscher fortsätter Fredrik Halldin.

Inzile ser i Mera Maskin en stark aktör som sedan många år är väl förankrad på Västkusten, från Varberg i söder till Strömstad i norr via Trollhättan och Vänersborg.

-Vi har i Mera Maskin fått precis rätt förstärkning inom såväl försäljning som eftermarknad i en av landets mest spännande regioner, säger Anders Gabrielsson, försäljningschef på Inzile.

Inzile Pro4 är en eldriven lätt lastbil som har utvecklats i syfte att skapa förutsättningar för smarta och fossilfria städer. Elektriska arbetsfordon (EUV) är ett nischsegment inom fordonsindustrin som väntas växa snabbt de kommande åren. Bland kundgrupperna märks fastighetsbolag, transportföretag, kommuner och parkförvaltningar samt e-handlare som vill eliminera utsläppen i städerna.

För ytterligare information:

Ragnar Åhgren, CEO Inzile, ragnar.ahgren@inzile.com, 073 356 89 89