Inzile möter ett stort intresse för ellastbilen Pro4 och uppföljningsorder från Bring, Picsmart och Tier Mobility har nyligen erhållits. Inzile ser därför goda möjligheter för tillväxt 2021. För att möjliggöra tillväxten och den fortsatta utvecklingen av fordon, utveckling av tjänster samt ökning av produktionskapaciteten kommer bolaget behöva expansionskapital. Inzile har därför engagerat Carnegie Investment Bank som finansiell rådgivare för att se över bolagets kapitalstruktur och utvärdera olika strategiska initiativ.

Inziles ellastbil Pro4 har nu även godkänts enligt den senaste versionen av EMC*-regelverket. Kraven är omfattande och uppfyllandet av dessa utgör en viktig del i arbetet mot EU-certifiering. Bolagets ambition är att EU-godkännandet och certifieringen ska vara på plats under andra halvåret 2021. Som ett första steg i den internationella expansionen planerar Inzile etablering av säljbolag i Danmark och Norge under första kvartalet 2021, vilket inte kräver EU-certifiering.

Inzile Pro4 är en eldriven lätt lastbil som har utvecklats i syfte att skapa förutsättningar för smarta och fossilfria städer. Elektriska arbetsfordon (EUV) är ett nischsegment inom fordonsindustrin som väntas växa snabbt de kommande åren. Bland kundgrupperna märks fastighetsbolag, transportföretag, kommuner och parkförvaltningar samt e-handlare som vill eliminera utsläppen i städerna.
 
* EMC = elektromagnetisk kompatibilitet

För ytterligare information:

Ragnar Åhgren, CEO, ragnar.ahgren@inzle.com, 073-356 89 89

Peter Wergens, CFO, peter.wergens@inzile.com, 073-325 75 04