Elfordonsföretaget Inzile har valts ut av Energimyndigheten att delta i en förstudie för utveckling av en hybridlösning med kombinerat batteri- och bränslecellssystem. Projektet syftar till att utveckla nästa generations elektriska system för elfordon speciellt anpassat till det nordiska klimatet. Målsättningen är att förbättra såväl fordonets räckvidd som förarkomforten vilket sker genom integration av bränslecells­systemet och det elektriska systemet respektive värmesystemet. 

Projektet är ett samarbete mellan Inzile, APR Technologies, Abtery AB, Gränges, myFC, och forskningsinstitutet RISE som ska projektleda förstudien. 

Projektet löper över åtta månader och finansieras gemensamt av Industriföretagen och Energimyndigheten. Projektets syfte är att utveckla koncept för nästa generation elektriska driftsystem för flexibla elfordon speciellt anpassad till det nordiska klimatet. 

Målsättningen är att designa ett system som ger både bättre komfort (effektiv uppvärmning) och förbättrad räckvidd, genom smart integration av bränslecell och batteri i fordonet. Bränslecellen bidrar elektriskt som räckviddsförlängare (range-extender) och i värmehanteringssystemet för att stödja uppvärmning av batterisystem och hytt vid uppstart och under kalla förhållanden.

Inzile PRO4 är en eldriven lätt lastbil som har utvecklats i syfte att skapa förutsättningar för smarta och fossilfria städer. Elektriska arbetsfordon (EUV) är en nischmarknad inom fordonsindustrin som väntas växa snabbt de kommande åren. Bland kundgrupperna märks fastighetsbolag, transportföretag och e-handlare som vill eliminera utsläppen i städerna, samt kommuner och parkförvaltningar. 

För ytterligare information kontakta:

Peter Wergens, CFO, peter.wergens@inzile.com, 073 325 75 04

Kontaktperson RISE: Andreas Reeb, Projektledare, +46 10 228 47 27