Inzile har anställt Ben van de Geer som teknisk chef/CTO med tillträde den 1 januari 2020.  Ben kommer under de närmaste månaderna även arbeta som tillförordnad produktionschef. 

 


 

Ben van de Geer kommer ursprungligen från Nederländerna och har i dryga 30 år arbetat med teknisk utveckling inom europeisk bilindustri för bland annat Volvo, Fiat, Autoliv och Nevs. Förutom det övergripande teknikansvaret på Inzile kommer Ben leda det team som utvecklar nya fordon.  

– Vi är mycket nöjda med att vi har lyckats knyta Ben van de Geer till oss, säger Ragnar Åhgren, VD för Inzile.Ben har en extensiv teknisk erfarenhet inom automotive, främst avseende och elektrifiering av fordon men även inom batteriutveckling. Han kommer vara en stor tillgång för oss, inte minst för framtagandet av nya konkurrenskraftiga produkter. Hans erfarenhet och kunnande rörande bränsleceller är också mycket positivt inför möjliga alternativa lösningar i en nära framtid.   

Ben har under en tvåårsperiod varit knuten till Inzile på konsultbasis och har deltagit i utvecklingen av det första fordonet Pro4 samt även deltagit i planering och färdigställande av den nya fabriken i Västervik. 

Inzile PRO4 är en eldriven lätt lastbil som har utvecklats i syfte att skapa förutsättningar för smarta och fossilfria städer. Elektriska arbetsfordon (EUV) är en nischmarknad inom fordonsindustrin som väntas växa snabbt de kommande åren. Bland kundgrupperna märks fastighetsbolag, transportföretag och e-handlare som vill eliminera utsläppen i städerna, samt kommuner och parkförvaltningar. 

För ytterligare information:

Ragnar Åhgren, VD, ragnar.ahgren@inzile.com, 073 356 89 89