Tredje kvartalet 2019 i korthet

 • Serieproduktion av fordonet Pro4 förbereds
 • Kvalificering till Husbyggnadsvaror HBV Förening öppnar marknaden mot kommuner
 • Teckningsoptioner handlas på Nasdaq First North Growth Market

Tredje kvartalet i siffror

 • Nettoomsättningen var oförändrat 0 (0) SEK 
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -10,2 (-0,9) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till -10,2 (-0,9) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,82 (-0,16) SEK

Första nio månaderna i siffror

 • Nettoomsättningen var oförändrat 0 (0) SEK 
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -15,0 (-4,7) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till -15,0 (-4,7) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,77 (-0,85) SEK

Händelser under perioden

Inzile offentliggjorde att förberedelserna för serieproduktionen av Pro4, med en första serie om 60 fordon, planeras till Q1 2020. Totalt planeras därmed att 260 fordon produceras under nästa år. 

Inzile har kvalificerat sig för Husbyggnadsvaror HBV Förenings (HBV) dynamiska inköpssystem avseende transportfordon upp till 3,5 ton. Kvalificeringen ger möjlighet att delta i upphandlingar omfattande ett uppskattat värde av 50 miljoner kronor per år och öppnar upp marknaden mot kommuner. 

Handel med teckningsoptioner av serie 2019/2020 inleddes den 22 juli 2019. Två teckningsoptioner ger rätt till teckning av en ny aktie i Inzile under perioden 1 augusti 2020 – 30 augusti 2020.

Händelser efter perioden

Den officiella försäljningsstarten ägde rum den 13 november 2019 i samband och med att fordonet Pro4 visades upp på seminariet ”Miljöbilar i Stockholm”, anordnat av Stockholms Stads Miljöförvaltning.

En salesforce-baserad säljplattform med konfigurator har lanserats på Inziles hemsida. Denna ger kunderna möjlighet att skräddarsy lastbilarna online och på så vis anpassa dem till sina specifika behov. Därefter kan de erhålla offert eller spara sin konfiguration. 

För ytterligare information:

Ragnar Åhgren, VD, ragnar.ahgren@inzile.com, 073 356 89 89

Denna information är sådan som Inzile AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2019 kl. 08.00 CET.