Inzile AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market) meddelar idag att bolaget har ingått avtal med Redeye AB avseende tjänsten som Certified Adviser.

Redeye AB tillträder den 1 september 2021 som Certified Adviser för Inzile AB (publ). Tills dess kommer FNCA Sweden AB att fortsatt agera Certified Adviser åt bolaget.

För ytterligare information:

Daniel Wedberg, VD Inzile, daniel.wedberg@inzile.com, +46 70 285 42 55

Peter Wergens, CFO Inzile, peter.wergens@inzile.com, +46 73 325 75 04