Inziles årsredovisning för 2020 är nu publicerad och finns tillgänglig på bolagets hemsida https://inzile.com/investor-relations/finansiella-rapporter/ samt bifogad. 

För ytterligare information:

Ragnar Åhgren, CEO, ragnar.ahgren@inzile.com, 073 356 89 89

Peter Wergens, CFO, peter.wergens@inzile.com, 073 325 75 04