Inziles årsredovisning för 2019 är nu publicerad och finns tillgänglig på bolagets hemsida https://inzile.com/investor-relations/finansiella-rapporter/samt bifogad. 

För ytterligare information:

Peter Wergens, CFO, peter.wergens@inzile.com, 073 325 75 04