Information för beslut på extra bolagsstämma i Inzile AB (publ) (”Inzile”), den 20 september 2021, avseende Inziles föreslagna förvärv om 80% av det spanska bolaget QEV Tech Holdings har kommit till Inziles kännedom. Informationen kommer inom kort att publiceras på Inziles hemsida, www.inzile.com, under rubriken Investerare, Bolagsstämma.

För ytterligare information:

Ragnar Åhgren, huvudägare i Inzile, ragnar.ahgren@inzile.com, 073 356 89 89