Fyra ledamöter ur styrelsen för Inzile AB (publ), Anders Aspegren, Vivianne Holm, Meg Tivéus och Thomas Tscherning har idag avgått på egen begäran.

För ytterligare information och frågor hänvisas till Inziles styrelseordförande Ragnar Åhgren, ragnar.ahgren@inzile.com, +46 73 356 89 89

Denna information är sådan som Inzile AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 Augusti 2021, kl. 18.30 CET.