Som redan meddelats har Inzile AB (publ) ("Inzile") ingått ett villkorat avtal om att förvärva 50% av det spanska företaget QEV Tech Holdings ("QEV Holdings"), som i sin tur är delägare i det spanska företaget QEV Technologies SL (“QEV Tech”). Avtalet förutsätter godkännande av Inziles aktieägare vid extra bolagsstämma samt godkännande av Nasdaq First North Growth Market, på grund av identitetsändringen. Inzile kommer att vara moderbolag för all europeisk verksamhet inom den nya gemensamma strukturen för elektromobilitet och styrelsen och ledningen för Inzile kommer att kvarstå i Sverige. QEV Holdings är ett ägarföretag och har ingen operativ funktion.

 – Genom att gå samman med Enrique Bañuelos och QEV Tech tar Inzile ett steg närmare sin vision att bli en ledande leverantör av elektromobilitet, säger Daniel Wedberg, VD för Inzile. Med denna setup har vi säkrat en långsiktig investerare med nätverk, kundbas och möjligheter att skala upp globalt, fortsätter Daniel Wedberg.

I den nya gemensamma strukturen kommer Inzile att ansvara för försäljning, medan QEV Tech tar hand om utveckling av fordon för volymmarknaden. Tillverkningen kommer att läggas ut externt, utom produktion av specialfordon som kommer att stanna i Västervik, Sverige. Försäljning av fordon, tjänster och särskilda lösningar går genom Inzile, som redan har utvecklat och implementerat en digital säljplattform, liksom traditionella distributionskanaler.

QEV Tech kommer att utveckla fordon för volymmarknaden och bygga på dagens omfattning av formel E, rallycross och elbussar. QEV kommer också vara den enhet som främst bidrar till utvecklingen av nästa generation av Inziles elektroniska lätta lastbil Pro4, samt fordon i segment ovanför och under det nuvarande Pro 4-sortimentet. Inzile R&D kommer att fortsätta att fokusera på specialiserade små kommersiella fordon och utvidga sin omfattning till nischmarknader som kommuner samt hotell- och hotellbranschen.

Utveckling av mervärdestjänster och connectivity kommer att centraliseras till Sverige, som är ett föregångsland när det gäller digitalisering. Inziles produktionsenhet i Sverige förblir oförändrad och kommer att fungera som förebild för framtida mikroproduktionsenheter inom den nya gruppen.

Nedan följer nyckeltal i EUR från QEV Techs finansiella rapport 2020, estimerad (2019 reviderad). Notera att Spanien stängdes ner under 2020 på grund av Coronapandemin och att racingaktiviteter därför inte ägde rum.

  • Nettointäkter                        3 453 575  (12 950 367)
  • Rörelseresultat                   -1 967 582    (1 105 857)
  • Resultat före skatt              -2 556 596   (1 038 701)
  • Balansomslutning              19 392 888  (12 825 039)

För ytterligare information:

Daniel Wedberg, CEO Inzile, daniel.wedberg@inzile.com, +46 70 285 42 55