Förslag på ledamöter för beslut avseende val av styrelse på extra bolagsstämma i Inzile AB (publ) (”Inzile”), den 20 september 2021, har kommit till Inziles kännedom. Huvudägaren Ragnar Åhgren föreslår följande personer:

  • Ragnar Åhgren, ordförande
  • Leif Lindqvist, ledamot
  • Måns Sjöstedt, ledamot
  • Håkan Örtenholm, ledamot

Beskrivning av de föreslagna ledamöternas profil och professionella bakgrund kommer inom kort att publiceras på Inziles hemsida, www.inzile.com, under rubriken Investerare, Bolagsstämma.

Då företaget saknar valberedning läggs förslaget på styrelseledamöter av huvudägaren Ragnar Åhgren.

Enlig Inziles bolagsordning skall styrelsen bestå av lägst tre och högst tio ledamöter utan suppleanter.

För ytterligare information:

Ragnar Åhgren, huvudägare i Inzile, ragnar.ahgren@inzile.com, 073 356 89 89