Inzile har inlett förhandlingar avseende etablering av produktion av den eldrivna lätta lastbilen Pro4 i Barcelona i Spanien, med avsikt att kunna leverera fordon till södra Europa. Målsättningen är att produktionen ska påbörjas 2022.

Inzile söker kontinuerligt möjliga produktionsställen utomlands. Ett sådant är en fabrik i Barcelona som kommer att stängas i slutet av 2021. Det betyder att det där kommer att finnas stor kapacitet att tillverka bilar med en mycket kunnig arbetskraft.

– Vi ser det här som ett effektivt sätt att relativt snabbt komma igång med produktion och leverans av våra fordon i den södra delen av Europa där efterfrågan är stor, menar Inziles VD Ragnar Åhgren.

Ett antal välkända bilföretags personbilar, kommersiella fordon, SUVar, lastbilar och bussar har tillverkats i denna anläggning och följaktligen finns där även ett betydande nätverk av väletablerade underleverantörer.

– Spanien är Europas näst största biltillverkare och här finns stor kunskap inom automotive. En etablering här skulle vara väldigt välplacerad för Inziles del, säger Ragnar Åhgren. Om förhandlingarna går i lås kommer det vara möjligt att producera upp till 5 000 Inzilefordon per år med start i början av 2022, fortsätter Ragnar Åhgren.

Tillsammans med en spansk initiativtagare har Inzile presenterat sitt expansionsprojekt för offentliga myndigheter, statliga och lokala, för att delta i ”Decarbonization Hub” i Zona Franca, Barcelona. Detta är ett strategiskt och innovativt öppet projekt för industriell omvandling av området. Denna så kallade D-Hub är inriktad på elfordon och andra industri-, logistik- och techföretag med innovativ och hållbar profil för att kunna dra nytta av den stora expertis som finns i området och skapa nya arbetstillfällen.

– En produktionsanläggning i detta traditionella fordonscentrum kommer också att underlätta för oss att hitta rätt distributionskanaler för avsättning av den producerade volymen, säger Inziles sälj- och marknadschef Klas Åhgren.

Inzile Pro4 är en eldriven lätt lastbil som har utvecklats i syfte att skapa förutsättningar för smarta och fossilfria städer. Elektriska arbetsfordon (EUV) är ett nischsegment inom fordonsindustrin som väntas växa snabbt de kommande åren. Bland kundgrupperna märks fastighetsbolag, transportföretag, kommuner och parkförvaltningar samt e-handlare som vill eliminera utsläppen i städerna.

För ytterligare information:

Ragnar Åhgren, CEO, ragnar.ahgren@inzile.com, 073 356 89 89

Peter Wergens, CFO, peter.wergens@inzile.com, 073 325 75 04