Inzile AB (publ) (”Inzile” eller ”Bolaget”), ett elfordonsbolag listat på Nasdaq First North, meddelar idag att Bolaget kvalificerar sig till HBV dynamiskt inköpssystem 18–166 Servicefordon. Avtalet omfattar 350 medlemsbolag inom allmännyttiga bostadsbolag. 

Kvalificeringen avser olika typer av servicefordon och transportfordon upp till 3,5 ton inom allmännyttiga bostadsbolag runt om i Sverige och beräknas vara värt 50 miljoner kronor per år. Upphandlingarna genomförs enligt lagen om offentlig upphandling, LOU.

HBV (Husbyggnadsvaror HBV Förening) är inköpsfunktion åt Sveriges allmännyttiga bostadsbolag. HBV genomför samordnade upphandlingar för produkter och tjänster kopplade till byggnation, renovering och förvaltning av fastigheter. Med drygt 180 ramavtal hjälper HBV dagligen medlemsbolagen att förvalta och utveckla boendet för sina hyresgäster.

– Det är mycket glädjande att HBV väljer att kvalificera Inzile. Detta inte minst då det är en viktig bekräftelse på att behovet av elfordon och fossilfria alternativ efterfrågas stort av marknaden just nu, säger Ragnar Åhgren VD på Inzile. 

–  Vi för ständigt en dialog med våra medlemsbolag, leverantörer och intressenter för att förstå behoven idag och för att kunna erbjuda det bostadsbolagen behöver i framtiden. Vi på HBV ser ett stort ökat intresse och behov av eldrivna arbetsfordon de kommande åren, säger Ville Gruner, avtalsansvarig på HBV.

Inzile PRO4 är en eldriven lätt lastbil som har utvecklats i syfte att skapa förutsättningar för smarta och fossilfria städer. Elektriska arbetsfordon är en nischmarknad inom fordonsindustrin som väntas växa snabbt de kommande åren. Bland kundgrupperna märks fastighetsbolag, transportföretag och e-handlare som vill eliminera utsläppen i städerna, samt kommuner och parkförvaltningar. 

För ytterligare information:

Ragnar Åhgren, VD, ragnar.ahgren@inzile.com, 073 356 89 89

Carsten Jörgensen, Avtalsansvarig HBV för Inzile, carsten.jorgensen@inzile.com, 073 370 37 13