Elfordonsbolaget Inzile inleder sin internationella expansion genom etablering av ett säljbolag i Norge för försäljning av Inziles första produkt, den eldrivna lätta lastbilen Pro4. En säljare, specifikt inriktad på den norska marknaden, har rekryterats och förhandlingar pågår rörande anställning av en chef för säljbolaget.

 – Det känns naturligt att vi inleder vår internationella expansion med vårt grannland Norge, säger Inziles VD Ragnar Åhgren. Norge ligger långt framme i nyttjandet av elfordon och vi har länge haft en stor efterfrågan på våra produkter där, fortsätter Ragnar Åhgren.

– Vår första kund och storägare Bring är baserad i Norge och ägs av norska Posten AS, konstaterar sälj- och marknadschef Klas Åhgren. Vi följer alltså med Bring till deras hemmamarknad vilket känns som en bra bas att bygga på, fortsätter Klas Åhgren.

Inzile Pro4 är en eldriven lätt lastbil som har utvecklats i syfte att skapa förutsättningar för smarta och fossilfria städer. Elektriska arbetsfordon, EUV, är ett nischsegment inom fordonsindustrin som väntas växa snabbt de kommande åren. Bland kundgrupperna märks fastighetsbolag, transportföretag, kommuner och parkförvaltningar samt e-handlare som vill eliminera utsläppen i städerna.

För ytterligare information:

Ragnar Åhgren, VD, ragnar.ahgren@inzile.com, tel. 073-356 89 89

Peter Wergens, CFO, peter.wergens@inzile.com, tel. 073-325 75 04