Inzile AB (publ) (”Inzile” eller ”Bolaget”), ett elfordonsbolag listat på Nasdaq First North, meddelar idag att Bolaget ingått avtal med Södra Infartens Företagscenter om hyra av nya, större produktionslokaler i Västervik. 

Hyresavtalet är ett viktigt led i Inziles nästa fas, där Bolaget har för avsikt att redan under senhösten 2019 påbörja serieproduktionen av den fossilfria transportbilen PRO4 i de nya lokalerna. Serieproduktionen kommer att finansieras med medel från Inziles kraftigt övertecknade spridningsemission som genomfördes inför listningen på Nasdaq First North.

De nya hyreslokalerna omfattar drygt 2 000 kvm produktions och kontorsyta som utifrån såväl geografiskt läge som uppbyggnad passar företaget mycket bra. Lokalerna förväntas på sikt kunna ha kapacitet att producera upp till 1 000 fordon per år. Inzile har som målsättning att serieproduktionen av PRO4 ska omfatta 60 stycken fordon till utgången av 2019. Flytt till de nya lokalerna sker redan 1 juli 2019. 

Inzile PRO4 är en eldriven lätt lastbil i segmentet upp till 3,5 ton som har utvecklats i syfte att skapa förutsättningar för smarta och fossilfria städer. Elektriska arbetsfordon (EUV) är en nischmarknad inom fordonsindustrin som väntas växa starkt de kommande åren.

VD Ragnar Åhgren kommenterar:Vi är mycket glada över att få tillgång till dessa betydligt större och mer ändamålsenliga lokaler och ser fram emot att inleda serieproduktionen av PRO4.

Södra Infartens Företagscenter har genom representant uttryckt att de som blivande hyresvärd känner stor glädje och stolthet över att inleda samarbete med Inzile och deras oerhört spännande projekt.

Kontakt:
Ragnar Åhgren, VD Inzile AB. 
E-mail: ragnar.ahgren@inzile.com, tel.: 0733-56 89 89

Certified Advisor
FNCA är Bolagets Certified Advisor. E-mail: info@fnca.se, tel.: 08-528 00 399.