Elfordonsbolaget Inzile fortsätter sin internationella expansion genom etablering av ett säljbolag i Tyskland för försäljning av bolagets första produkt, den eldrivna lätta lastbilen Pro4. Ett säljkontor är upprättat i Berlin, centrum i Tyskland för techbolag med hållbara affärsmodeller.

– Det känns naturligt att vi fortsätter vår internationella expansion med Tyskland, säger Inziles VD Ragnar Åhgren. Tyskland ligger långt framme i klimatomställningen och vi har stor efterfrågan på våra produkter där, fortsätter Ragnar Åhgren.

– Detta steg underlättar vårt samarbete med tyska bolaget Tier Mobility som har sin bas i Berlin, säger kommersiella chefen Klas Åhgren. Genom vår etablering i Berlin följer vi med Tier till deras hemmamarknad för att bättre att utveckla våra gemensamma affärer, fortsätter Klas Åhgren.

Inzile Pro4 är en eldriven lätt lastbil som har utvecklats i syfte att skapa förutsättningar för smarta och fossilfria städer. Elektriska arbetsfordon, EUV, är ett nischsegment inom fordonsindustrin som väntas växa snabbt de kommande åren. Bland kundgrupperna märks fastighetsbolag, transportföretag, kommuner och parkförvaltningar samt e-handlare som vill eliminera utsläppen i städerna.

För ytterligare information:

Ragnar Åhgren, VD, ragnar.ahgren@inzile.com, tel. 073-356 89 89

Peter Wergens, CFO, peter.wergens@inzile.com, tel. 073-325 75 04