Bring, en del av Posten Norge-koncernen investerar fem miljoner i det svenska cleantech-företaget Inzile som utvecklat en utsläppsfri lätt lastbil som är helt eldriven. Investeringen är en del av den nyemission om 45,1 mkr som Inzile genomför. Totalt har Inzile erhållit teckningsförbindelser från institutionella och privata investerare uppgående till 37,6 mkr (83% av emissionen). Nu görs emissionen publik i samband med en listning på Nasdaq First North. Teckning av aktier sker via bland annat Avanza och Nordnet till och med den 11 juni.

– Investeringen i Inzile är strategiskt viktig för Bring, av flera anledningar. Elektriska arbetsfordon är en nischmarknad inom fordonsindustrin som väntas växa snabbt och det finns stora möjligheter till avkastning i en så expansiv sektor. Detta blir också ett viktigt steg i vår gröna omställning till fossilfria transporter. Vi har ett hållbarhetsmål om att bara använda oss av förnybara energikällor i fordon och fastigheter innan år 2025 och genom investeringen får vi möjlighet att både påskynda och påverka utvecklingen av eldrivna transportfordon. Vi har redan beställt flera fordon från Inzile som skräddarsys till våra behov, säger Thomas Tscherning, Koncerndirektör Bring.

Västerviksbolaget Inzile AB har tagit fram en utsläppsfri lätt lastbil som är helt eldriven. Lastbilen PRO4 är ett elektriskt arbetsfordon (ett så kallat Electric Utility Vehicle eller EUV) avsedd för närtransporter och arbete ­– i direkt konkurrens med de dieseldrivna lätta lastfordon som används för stadstransporter idag. Transportföretag och e-handlare som vill eliminera utsläppen för ”the last mile” är en av Inziles kundgrupper. Den andra är kommuner och parkförvaltningar.

– Att Bring väljer att investera visar att Inzile ligger helt rätt i vår position och affärsidé. Vi står inför ett paradigmskifte där transporterna ökar, samtidigt som utsläppen i städerna snabbt måste minska. Nya konsumentbeteenden med ökad e-handel och politiska beslut kring miljözoner är två makrotrender som driver vår affär, säger Ragnar Åhgren, VD på Inzile.

– Att minska transportutsläppen i städer är en angelägen fråga som berör näringsliv, myndigheter och naturligtvis städernas invånare. Därför är det så kul att bredda ägandet och ger fler möjlighet att bli en del av denna positiva utveckling, fortsätter Ragnar Åhgren.

Teckning sker via bland annat Avanza och Nordnet till och med den 11 juni. Första handelsdag är omkring den 27 juni.