Kommuniké från fortsatt årsstämma den 18 augusti 2022 i Inzile AB (publ)

Vid fortsatt årsstämma den 18 augusti 2022 i Inzile AB (publ) fattades följande beslut: Stämman omvalde Håkan Örtenholm, Leif Lindqvist, Enrique Bañuelos, Gloria Bañuelos och Juan Carlos Del Rio till ledamöter i styrelsen. Stämman omvalde Håkan Örtenholm till ordförande.   Stämman valde det registrerade revisionsbolaget Moore Allegretto AB till Bolagets revisor.  Lars Erik Engberg kommer vara huvudansvarig revisor.   Det noterades att samtliga...

LÄS MER

Notice of continued general meeting of Inzile AB (publ)

The shareholders of Inzile AB (publ), 556907-0070, (the "Company") are hereby given notice to attend the continued general meeting on Thursday 18 August 2022 at 10 am at Urban Escape Building, Malmskillnadsgatan 32 in Stockholm. At the annual general meeting... LÄS MER

Kommuniké från årsstämma i Inzile AB (publ)

Vid årsstämman den 21 juni 2022 i Inzile AB (publ) fattades i huvudsak följande beslut i enlighet med de förslag som presenterats i kallelsen till årsstämma som hållits tillgänglig på bolagets webbplats www.inzile.com. Stämman hölls enbart genom poströstning.... LÄS MER

Annual General Meeting held in Inzile AB (publ)

At the Annual General Meeting on June 21, 2022 in Inzile AB (publ), the following decisions were made in accordance with the proposals presented in the notice convening the Annual General Meeting, which were held available on the company’s website... LÄS MER