Inzile AB:s (publ) listningsemission tecknades till 131 procent

Inzile AB (publ) (”Inzile” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolagets nyemission inför listning på Nasdaq First North om 45,1 MSEK har tecknats till 59,1 MSEK, motsvarande cirka 131 % fördelat på cirka 1 000 tillkommande aktieägare. Teckningar har erhållits från allmänheten, från parter som lämnat teckningsåtaganden, från institutioner samt genom kvittning av tidigare upptagna lån från VD Ragnar Åhgren genom bolag. Styrelsen har även beslutat att utnyttja...

LÄS MER
IPO-emission Nasdaq First North

Inzile är Better World Developer 2019

Eldrivet arbetsfordon ska minska belastning i utsatta miljöer Inzile är Better World Developer 2019. Det Västervikbaserade startup automotiveföretaget Inzile AB med sitt innovativa eldrivna arbetsfordon, PRO4, är mottagare av i3tex Better World Developer Award 2019. I... LÄS MER

Nyheter och Media: BREAKIT

Nyheter och Media: BREAKIT

Inzile laddar för börsnotering. Sedan 2012 har Inzile, under flera namn, lite i det tysta arbetat på sin helt eldrivna och lätta lastbil som snart ska börja rulla på vägarna. Nuvarande vd:n och bolagets största ägare Ragnar Åhgren kom in i bilden 2015 och har sedan... LÄS MER

IPO-emission Nasdaq First North

Miljözoner. Nu händer det i Sverige!

Regeringen har i dag fattat beslut om förordningsändringar som ger kommunerna nya möjligheter att införa miljözoner.  Det är kommunerna själva som beslutar om och var miljözoner ska införas. Från och med 1 januari 2020 kompletteras dagens bestämmelser om miljözoner... LÄS MER