• Svenska

Made to work

Electric work vehicles developed in Sweden.

IPO offer

Report interest in upcoming IPO offerings.

Ready for anything

The PRO4 – Adaptable for multiple work areas.

Latest news

Kallelse till årsstämman i Inzile AB (publ)
Aktieägarna i Inzile AB (publ), org.nr 556907-0070, (”Inzile” eller ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 21 maj 2019 kl. 15.00 hos Advokatfirman Fylgia, Nybrogatan 11, Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 14.30. Årsstämman den 25 april 2019 har således ställts in och flyttats till 21 maj 2019 i enlighet med denna kallelse. Läs kallelsen i … Continued

“Change is not always a choice. It happens anyway. Electric drive is here to stay.”

Built for smart cities